TRIBERS BLOG
ACTIVEER ZELFSTURING EN ZELFORGANISATIE: DE EERSTE STAP OP WEG NAAR DEVOPS
Jordy Aaldering

ACTIVEER ZELFSTURING EN ZELFORGANISATIE: DE EERSTE STAP OP WEG NAAR DEVOPS

Als Tribers zetten wij de Agile Mindset aan. Het neerzetten van het Agile framework en de daarbij behorende manier van werken is daarin een eerste stap. Maar bij Tribers gaan we verder en kijken we dieper naar het proces, de verbinding tussen mensen en de waarde die daaruit wordt geleverd.

Eén van de waardes die in dit kader bij ons hoog in het vaandel staat is om teams de kans te geven zowel zelf organiserend en zelfsturend te zijn. Vaak worden deze begrippen in één zucht genoemd en blijft het onderscheid erg vaag. Het onderscheid wat wij hierin zien is dan ook van belang om toe te werken naar een actieve Agile Mindset binnen (teams in) je organisatie.

Het begint met het groeien tot een zelf organiserend team. Hieronder verstaan we dat een team zelf bepaalt hoe het werk wordt uitgevoerd, met welke mensen dit wordt gedaan en in welke sprints dit wordt gepland. Dit alles binnen gestelde kaders om het team een visie en daarmee richting mee te geven.

De volgende stap in het sturingsproces is de stap waarbij het team zichzelf gaat sturen. Niet alleen de organisatie van het team is dan aan het team zelf, maar het team heeft ook invloed op wat het team gaat opleveren. Dit betekent dat het team samen met de PO en stakeholders de backlog samenstelt en zichzelf verder multi-skilled (en T-shaped) ontwikkelt. Zo is het team in staat om beter aan te sluiten op de business en operations teams en kan het deze functies zelfs opnemen binnen het team.

Waar een zelf organiserend team nog redelijk afhankelijk is van de PO en zijn of haar stakeholders als het gaat om de richting waar het op gaat, is een zelfsturend team daar al veel minder afhankelijk van. De werkzaamheden van het zelf organiserende team beperken zich vaak tot de ontwikkeling van werkende software, terwijl een zelfsturend team al snel kan gaan werken volgens het principe van  DevOps of zelfs BizDevOps.

Op deze manier worden operationele beheertaken of zelfs de initiatie vanuit klantbehoeften opgepakt in één scrum team. Er  zullen dan teams ontstaan die met een scherpere focus een hele waardeketen kunnen bedienen. Op deze manier slopen we silo’s in organisaties, verbinden we ketens, activeren we de Agile mindset en verhogen we de waarde voor de klant.

lees meer artikelen